Konkurs na najlepszą relację z Tygodniówki 2010 i Coperniconu 2010

Regulamin Konkursu na najlepszą relację z Tygodniówki 2010 i Coperniconu 2010

1. Organizatorem konkursu jest Klub Fantastyki Zardzewiały Topór i Stowarzyszenie Gier i Fantastyki "Perła Imperium".
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest potwierdzona obecność zarówno na konwentach: Tygodniówce 2010, jak i na Coperniconie 2010.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 października 2010 r. przesłać na adres mailowy lp.pral|pral#lp.pral|pral relację z Tygodniówki 2010 oraz relację z Coperniconu 2010.
5. W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, ksywę oraz adres zamieszkania. Zgłoszenia bez tych danych będą nieważne.
6. Każda z relacji może liczyć od 1500 do 2500 znaków (wraz ze znakami przystankowymi i spacjami).
7. Spośród zgłoszeń jury najpóźniej do 15 listopada 2010 r. wyłoni najlepszą pracę. W skład jury wchodzą organizatorzy konwentów Tygodniówka 2010 i Copernicon 2010.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach domowych Klubu Fantastyki Zardzewiały Topór (http://www.larp-zt.pl) oraz Coperniconu 2010 (http://www.copernicon.pl). Ukażą się one najpóźniej tydzień do 30 listopada 2010 r.
9. Nagroda zostanie wysłana najpóźniej do 15 grudnia 2010 r. na adres zwycięzcy.
10. Nagrodą w konkursie będzie gra: „Carcassonne - edycja Polska”, ufundowana przez firmę MM-Action s.c. (http://www.mm-action.pl)
11. Ponadto trzy najlepsze relacje ukażą się w na stronach konwentów Tygodniówka 2010 i Copernicon 2010 oraz na łamach LARPERa.
12. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.). Administratorem danych osobowych będzie Organizator.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License