Mistrz Twierdzy Toruń

Podczas festiwalu odbędzie się turniej dla Mistrzów Gry o tytuł Mistrza Twierdzy Toruń. Udział w turnieju oznacza akceptację poniższego regulaminu.

Regulamin turnieju o tytuł Mistrza Twierdzy Toruń 2010

1. ORGANIZATOR, CZAS I MIEJSCE TURNIEJU
1.1. Organizatorem turnieju są organizatorzy Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2010.
1.2. Turniej odbywał się będzie w dniach 15 i 16 października 2010 w Toruniu w Budynku Głównym Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2010.
1.3. Wyniki turnieju zostaną ogłoszone podczas Gali Mistrza Twierdzy Toruń w dniu 16 października 2010 w Toruniu w Budynku Głównym Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2010 oraz na stronie internetowej www.copernicon.pl

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem turnieju może być każdy uczestnik Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2010, który wypełni w terminie kartę zgłoszeniową (znajduje się poniżej regulaminu).
2.2. [usunięty]
2.3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wysłanie karty zgłoszeniowej do dnia 8 października 2010 roku na adresy e-mail organizatorów (moc.liamg|111iksnyzcukj#moc.liamg|111iksnyzcukj oraz lp.nocinrepoc|tkatnok#lp.nocinrepoc|tkatnok) — zgłoszenie wysyłamy na oba adresy jednocześnie.
2.4. Uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Turnieju. Spełnienie warunku uczestnictwa w turnieju, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Turnieju.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.6. Udział w turnieju jest bezpłatny.

3. WARUNKI I ROZSTRZYGNIĘCIE TURNIEJU
3.1. Każdy Uczestnik turnieju przeprowadza sesję RPG w wybranym przez siebie systemie RPG.
3.2. Każda sesja RPG poprowadzona w ramach turnieju musi być przeprowadzona dla 4 lub więcej graczy.
3.3. Gracze będą losowo przydzielani do sesji RPG Uczestników turnieju.
3.4. Każdy Uczestnik turnieju ma godzinę na prelekcję na temat zasad systemu, który wybrał, oraz opis świata w którym dziać się będzie sesja.
3.5. Każdy Uczestnik turnieju ma trzy godziny na przeprowadzenie sesji.
3.6. Jeśli czas prelekcji i/lub sesji o 10% przekroczy czas regulaminowy, Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
3.7. Każdy z graczy dostaje od organizatorów kwestionariusz, który ma obowiązek wypełnić.
3.8. Kwestionariusze zawierać będą dane uczestnika turnieju oraz dziesięć twierdzeń na temat sesji i jej prowadzenia, które gracze ocenią w skali od 1 - “całkowicie się nie zgadzam” do 5 - “całkowicie się zgadzam”.
3.9. Liczbę punktów przyznanych przez każdego z graczy we wszystkich kategoriach sumuje się i dzieli przez ilość graczy biorących udział w sesji. Średnia arytmetyczna powstała w ten sposób jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika.
3.10. Uczestnik z nawyższym wynikiem wygrywa turniej.
3.11. W przypadku identycznego wyniku dwóch lub więcej osób ogłaszany jest remis.

4. NAGRODY
4.1. Zwycięzca (zwycięzcy) konkursu otrzymuje dyplom Mistrza Twierdzy Toruń oraz 20 Koperników (waluty festiwalowej).
4.2. Organizatorzy mają prawo przyznać także nagrody za drugie i trzecie miejsce.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie turnieju, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie http://www.copernicon.pl

Karta Zgłoszeniowa

(Kartę wysłać należy na adresy: moc.liamg|111iksnyzcukj#moc.liamg|111iksnyzcukj oraz lp.nocinrepoc|tkatnok#lp.nocinrepoc|tkatnok)

DANE UCZESTNIKA
Imię:
Nazwisko:
Ksywa:
Miasto:
Numer telefonu:
e-mail:

INFORMACJE O SESJI
System RPG:
Ilość Graczy:

W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres: lp.nocinrepoc|tkatnok#lp.nocinrepoc|tkatnok

MG biorący udział w Turnieju

Łukasz Tor-Garczewski, w RPG gra od ponad 12 lat. Zaczynał od systemów autorskich i AD&D, obecnie prowadzi na mechanice FATE. Miłośnik dramatycznych przygód w dystopicznych światach (po polsku: pulp epic adventure military drama). Publicysta i prelegent, członek Stowarzyszenia Wielosfer.

INFORMACJE O SESJI
System RPG: Eberron na FATE
Ilość Graczy: 4


Sebastian "Rumcajs" Basierski wieloletni Mistrz Gry i gracz sesji osadzonych w świecie Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Jeden z głównych koordynatorów Toruńskiej odsłony larpa wampirzego "Toruń by Night". Miłośnik prozy H.P. Lovercrafta.

INFORMACJE O SESJI
Był rok pański tysiąc sześćset i trzydziesty pierwszy. Chłopi skończyli już zbiory zbóż, a były to dobre zbiory. Dziad Wasz prawił, że dawno już nie pamięta takich. Pobudowano już tratwy, którymi jak co roku spławiane było ziarno do Chłańska. Tak i Wy, jak co roku, przygotowaliście się do wyprawy. Zboże przedać, dóbr wszelakich nakupić. Pani Matka każdego napomniała, by w spokoju i modlitwie jechał, a baczenie na rozbójników rzecznych także dawał. Pan Ojciec w tajemnicy każdemu dał po butelce zacnego wina na drogę. Ostatniego dnia pobytu, w domu wyprawiono ucztę wspaniałą, a nazajutrz z głowami pełnymi boleści ruszyliście w dół Wisły…

System RPG: Dzikie Pola v.2
Ilość graczy: 4


Igor "Ashandarei" Andrzejewski — gra i prowadzi od 15 lat, wszystko co wpadnie mu w ręce. Fantastykę czytuje od 8 roku życia. Jest arogantem i dobrze mu z tym. Uczestniczył w starym PlbN, grupie larpowej Noctem i udzielał się w kilku klubach Fantastyki. Jest członkiem-założycielem kultowej niegdyś efemerydy o mrocznej nazwie Jama. Nieustająco myśli o stworzeniu systemu rpg [i na myśleniu się kończy] oraz o tym jak przejąć władzę nad światem tylko po to żebym mógł mianować się szefem służb tajnych. Bardziej tremerski niż sam Tremere… i ciągle w grze.

INFORMACJE O SESJI
Lądowniki wypełnione oddziałami osławionej gwardii z Krieg przecięły niebo o świcie. Chwilę później rozpoczął się ciężki ostrzał artyleryjski i orbitalny całej planety. Zdumionych mieszkańsów Warsoo powitał pocałunkiem ogień wdzierający się do ich domostw… ogień… i jazgot broni maszynowej wypluwającej tysiące pocisków niosących śmierć. Krzyki rannych i konających stały się uwerturą sławiącą mądrość Inkwizycji… i wtedy coś się zmieniło… Ktoś krzyknął - 43 kompania! Do mnie! Chwilę później na najeźdców spadła laserowa nawała, która powstrzymała pierwsze natarcie… a w powietrzu dało się słyszeć ten sam chrapliwy głos - Warsoo!!! Walcz!!!

W czterdziestym pierwszym milenium istnieje tylko wojna…

System RPG: Warhammer 40000
Ilość graczy: 4
Warsoo: Planeta w systemie Baratax.
Populacja: 12 miliardów ludzi.
Główna gałąź produkcji: Rolnictwo.
Ryzyko demonicznej inkursji: Ekstremalnie wysokie.
Rozwiązanie: Rozkaz 313 - Exterminatus.


Gniewko Kozłowski wieloletni Mistrz Gry i uczestnik toruńskiej sceny fantastycznej. Nieodłączne jego atrybuty to dobrze skrojony garnitur i książka w dłoni.

INFORMACJE O SESJI
Ciemność jest w nas… Każde słowo, gest, każda chwila Gniewu, Pożądania, Strachu może sprowadzić nieśmiertelną dusze mieszkańca Dominium o jeden stopień niżej na drodze ku potępieniu. Nawet najświętsze miejsca, wypełnione pobożnymi nie są w stanie uwolnić się od podszeptów Złego. Skoro nawet błogosławione sale papieskie nie są od niego wolne, to co dopiero mały klasztor zagubiony wśród lasów Valdeller? Droga do piekła prowadzi przez najdziwniejsze miejsca.

System RPG: Monastyr
Ilość graczy: 4


Jan "Talhor" Zygmuntowski Młody, nadpobudliwy Mistrz Gry starający się udowodnić, że RPGi są domeną nie tylko studentów z nadmiarem wolnego czasu ;)

INFORMACJE O SESJI
Ostatni nadany komunikat okrętu naukowego USSC Animus:

"Tutaj Animus, mówi oficer Dwayne z dowództwa, z każdą chwilą tracimy kolejne pasma łączności, poziom laboratoryjny jest już odcięty, nie mamy pojęcia dlaczego sprzęt wariuje… [nierozpoznawalne zakłócenia]… cały czas postępuje, paranoja sięga zenitu, wszyscy siedzimy razem i czekamy na rozkazy, ale one nie przychodzą, kazali nam nie podejmować działań, ale bezczynność nas paraliżuje. Mamy czterech rannych; wstępne oględziny wykazały, że były to próby samobójcze… [nierozpoznawalne zakłócenia]… simy tylko o nagrania szumiących drzew, tak bardzo nam ich trzeba, tęsknimy za domem."

Sztab Generalny podjął decyzję o wysłaniu grupy techników, którzy przywrócą łączność.

System RPG: horror s-f na mechanice WoDa
Ilość graczy: 4

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License