Turniej Warhammer 40k

Regulamin:

1. Dopuszczone Armie
a. Do turnieju dopuszczone zostaną armie liczące nie więcej niż 1750 punktów, zbudowane według Standard Force Organisation Chart (tylko jeden detachment).

b. Dopuszczone są wszystkie armie kodeksowe. Dodatkowo można grać armią Lost and the Damned by Sztab. Dokładny spis:

-Codex: Chaos Space Marines
- Codex: Daemonhunters
- Codex: Dark Eldar
- DE: Wych Cult
- Codex: Eldar
- Codex: Imperial Guard
- Codex: Necrons
- Codex: Orks
- Codex: Space Marines
- Codex: Blood Angels
- Codex: Dark Angels
- Codex: Black Templars
- Codex: Space Wolves
- Codex: Tau Empire
- Codex: Tyranids
- Codex: Witch Hunters
- Kroot Mercenaries
- Codex Deamons
- Codex LatD by Sztab

c. NIE można korzystać z sojuszników. Nie dotyczy to:
1) Inducted Imperial Guard & Allied Space Marines w armiach Witch Hunters i Deamonhunters,
2) oraz Chaos Space Marines & Chaos Deamons w armii Lost and the Damned.

d. Nie można korzystać z jednostek z Imperial Armour.
e. NIEdopuszczeni bohaterowie specjalni

2. Na turnieju obowiązują aktualne Polskie Klaryfikacje Zasad i URP.

3. Gracze zobowiązani są posiadać czytelną rozpiskę, zawierającą statystyki jednostek, oraz kodeksy/zasady swojej armii, a oprócz tego także kostki i miarki oraz wzorniki.

4. Tereny na stołach ustawiają sędziowie i tylko oni mogą je zmieniać.

5. Gracze przyłapani na ewidentnym oszustwie (nieautoryzowana zmiana terenu, używanie sprzętu nie ujętego w rozpisce, rażące naruszenie zasad gry), otrzymują automatyczną masakrę w bitwie, w której oszukiwali ( 2501:0 vp.). Przyłapanie na oszustwie po raz drugi skutkuje dyskwalifikacją.
6. WYSIWYG
Modele, które odbiegają od WYSIWIG’u powinny być oznaczone w sposób jasny dla przeciwnika. W dobrym tonie jest w tym przypadku częste przypominanie przeciwnikowi, co ów model posiada na stanie.

7. Proxy
Można proxować jedynie do 3 modeli infantry , lub 1 walker; monster creature, 1 pojazd ale nie szwadron; w armii według podanych poniżej przykładów.
1. Gwardzista z flamerem => Gwardzista z meltagunem. OK.
(Pod warunkiem, że w armii nie ma drugiego takiego samego modelu w swojej naturalnej roli)
2. Razorback z heavy bolterem => Razorback z lascanonem. OK
(Pod warunkiem, że w armii nie ma drugiego takiego samego modelu w swojej naturalnej roli)
3. Ork Warboss na motorze => Librarian na motorze. Nie
4. Pudełko po herbacie => Trukk. Rozumiemy orkową myśl techniczną, ale nie.

8. W czasie turnieju zostanie rozegrane 3 bitew według następujących zasad:

1) Gramy na VP.
2) W każdej bitwie liczymy punkty VP za zabite jednostki.
3) W każdej bitwie liczymy VP za zabite Kill Pointy. Różnica w zabitych KP daje następujące bonusy:
a) 1 KP różnicy +150 VP
b) 2 KP różnicy +300 VP
c) 4 KP różnicy +500 VP
4) W każdej bitwie liczymy VP za zdobyte cele - szczegóły w scenariuszach.

Wynik z każdej bitwy liczymy dodając wszystkie VP (z punktów 2, 3 i 4) i biorąc rezultat z tabeli:

0 - 350 10 - 10
351 - 700 11 - 9
701 - 1050 12 - 8
1051 - 1400 13 - 7
1401 - 1750 14 - 6
1751 - 2100 15 - 5
2101 - 2450 16 - 4
2451 - 2800 17 - 3
2801 - 3150 18 - 2
3151 - 3500 19 - 1
3501+ 20 - 0

7.MISJE:

1) RECON (przełamanie frontu)
Rozstawienie: Pitched Battle, Night Fight w 1 turze.
Cel:
1) Jeżeli masz więcej scorów w strefie rozstawienie przeciwnika niż wróg ma w Twojej - 1000 VP
2. Jeżeli masz DWA razy więcej scorów (ale min 2) w strafie rozstawienia przeciwnika niż on ma w Twojej - dodatkowo 500 VP.
2) Jeżeli wróg nie ma w Twojej strefie rozstawienia żadnego scora - 750 VP.
Oddział znajduje się w strefie rozstawienia jeżeli znajdują się w niej wszystkie modele z oddziału.
Ilość tur: 6 + 7na 5+.

2) CLEANSE (ćwiartki)
Rozstawienie: Spearhead.
Cel:
1) Ćwiartka wroga - 1000 VP
2) Ćwiartki boczne - każda 500 VP.
3) Ćwiartka swoja - 250 VP.
Żeby zająć ćwiartkę trzeba mieć w niej więcej scorów niż wróg ma ODDZIAŁÓW. Jeżeli oddział jest w kilku ćwiartkach zajmuje/blokuje tą w której jest więcej modeli. Jeżeli równa część oddziału jest w dwóch różnych ćwiartkach o tym którą oddział zajął decyduje rzut kostką
Ilość tur: 6 oraz 7 na 5+.

3) SEEK & DESTROY (anihilacja)
Rozstawienie: Dawn of War
Cel:
1) Nie liczymy punktów za KP w tej misji.
2) Każdy oddział zniszczony w tej misji daje dwukrotność swojej wartości punktowej.
3) Każdy oddział społowiony lub uszkodzony pojazd daje dodatkowo połowę swojego kosztu punktowego.
4) Zniszczenie PONAD 75% modeli wroga - 500 VP.
5) Zniszczenie wszystkich modeli wroga - 500 VP.
Ilość tur: 7.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License